JONGEREN LEREN KIEZEN

Het Jongeren Expertise Punt heeft kennis en vaardigheden waarmee het ondersteuning biedt aan jongeren, hun ouders en omgeving. Het ondersteunt gemeentes, stichtingen, kerken en jongerenverenigingen bij het opzetten, uitvoeren en adviseren van preventief jongerenwerk. Als jongerenwerker wil ik jongeren ondersteunen en zichtbare en onzichtbare risico’s bij jongeren signaleren. Het gaat hierbij om bewustwording te creëren onder jongeren en waar nodig (vroeg) interventie uit te voeren.

Het centreren van de kennis en vaardigheden geeft ruimte aan kennisoverdracht van actuele thema’s onder jongeren: zelfbeeld, zicht op eigen handelen (gedrag), media, gamen, verslavingen, seksualiteit en het weerbaar zijn.

ROBERT ALS JONGERENWERKER

 • Robert is er voor iedereen.
  Hidde
 • Robert is energiek en gezellig. Het is altijd een feestje.
  Jochum-Jan
 • Robert gaat altijd tot het uiterste voor zijn tieners en zichzelf.
  Maud
 • Robert is Robert en daardoor kan ik mijzelf zijn.
  Roy

HET NIEUWE BOEK VAN ROBERT PRUIS

NAAKTE KEUZES

Over verwachtingen tussen jongens en meiden, over vriendschap en seksualiteit

Een backflip-boek met twee kanten en twee perspectieven. Naakte keuzes is een boek voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Het zet je aan het nadenken hoe jij jouw keuzes maakt over seksualiteit.


"Ik vind het een heel leuk boek omdat ik mijzelf erin herken en op dezelfde manier denk."
Hannah - 15 jaar


MEER VAN ONS WERK

Korte speelfilm
Dan moet je wat voor me doen

Preventielessen over gezonde keuzes maken